Page 1 of 1

ఎన్ని రోజులకు అన్నా హజారే చేస్తున్న మంచి పనికి స్పందన లభిస్తుంది

Q.1
మీ అభిప్రాయం

Q.2
కొంత మంది ముఖ్యులు *
తెలియదు కొంచం తెలుసు బాగా తెలుసు
అన్నా హజారే
సోనియా గాంధీ
రాహుల్ గాంధీ
మన్మొహన్ సింగ్

అన్నా హజారే

సోనియా గాంధీ

రాహుల్ గాంధీ

మన్మొహన్ సింగ్

Q.3
నమ్ముతాను *
నమ్మచ్చు కొంచం నమ్మచ్చు నాకు తెలియదు కొంచం అనుమానం నమ్మను
రాహుల్ గాంధీ
సోనియా గాంధీ
మన్మొహన్ సింగ్

రాహుల్ గాంధీ

సోనియా గాంధీ

మన్మొహన్ సింగ్

Page 1 of 1